контакт

Проф. Д-р Зоран Шапуриќ

Министер без ресор задолжен за регулатива и унапредување на бизнис климата

Бул. Илинден бр.2, 1000 Скопје, Република Македонија

телефон: +389 2 3137-784

email: Zoran.Shapurik@gs.gov.mk ; Sapurik@uacs.edu.mk

 

 

 

 

Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер во кабинетот на министерот Зоран Шапуриќ:

Цветанка Петрова,

Магистер по правни науки со положен правосуден испит

Советник

Е-маил: cvetanka.petrova@gs.gov.mk

Тел. +389 2 3137-784  лок.334