Kонтакт

д-р Хисен Џемаили
Министер без ресор задолжен за регулатива и унапредување на бизнис климата
Бул. Илинден бр.2 1000 Скопје, Република Северна Македонија
телефон: +389 2 3137-784
Е-маил: hisen.xhemaili@gs.gov.mk