Информации од јавен карактер

Стратешки план 2018 – 2020

Стратешки план на Генералниот секретаријат за работа за периодот 2018 – 2020 година – Преземи 

Стратешкиот план на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија за периодот 2018-2020 година содржи мерки и активности кои се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели на Генералниот секретаријат и на стратешките приоритети и цели на Владата на Република Македонија.

Во прилог можете да прочитате повеќе, како и да ги преземете насоките за стратешко планирање за министерствата и другите управни органи.

БУЏЕТИ

Тековен буџет:

Изминати буџети:

 

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАИ

 

ЈАВНИ НАБАВКИ

План за јавни набавки – 2018 година

План за јавни набавки – 2017

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Органограм на Генералниот Секретаријат

Во прилог можете да го погледнете органограмот на Генералниот секретаријат.

Органограм на Генералниот Секретаријат

Напомена: Структурата и органограмот на Генералниот секретаријат се подложни на континуирани промени, согласно работните потреби кои произлегуваат од активностите на Владата на Република Македонија.

 

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА

 

  • Е-маил адреса: filip.cavdarevski@gs.gov.mk
  • Контакт телефон: 071 382-981
  • Локал 205-ГС канцеларија 413, кула 6

2. Горан Маркоски – раководител на Сектор за информатичка технологија

  • Е-маил адреса: goran.markoski@gs.gov.mk
  • Контакт телефон: 075 364 485
  • Локал 197-ГС канцеларија 513, кула 7

Oвластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување